Öneri Sistemi Nedir?

Öneri Sistemi Nedir?

Öneri Sistemi fikir ve önerilerini ifade etmek isteyen ve bu önerilerin değerlendirilmesini bekleyen personelin fikir ve önerilerini almak, değerlendirmelerini sağlamak, uygulamak ve uygulama sonrası raporlamak amacıyla kurgulanan ve doğru şekilde kurgulandığı takdirde kurum ve şirkete finansal, süreç iyileştirme, verimlilik arttırma, motivasyon arttırma gibi birçok kategori ve alanda ciddi iyileştirmeler kazandıran bir sistemdir. Öneri sistemi her organizasyonun kurum kültürüne ve işleyişine göre farklı şekillerde kurgulanabilmektedir. Fikir ve önerilerin sürekliliği, personelin öneri sistemine katılımı, önerilerin doğru şekilde takip edilmesi ve değerlendirilmesi ve uygulama sonrası kazanç hesaplamaları gibi durumları öneri sisteminin doğru kurgulanması ve işleyişi doğrudan etkilemektedir.

Öneri   sistemi  ilk  kez 1880  yılında  ABD  de  Yale&Town  Inc.  şirketinde  kurulmuştur.  Daha sonra birçok ülkede uygulanmaya başlamıştır. I. ve II. Dünya Savaşlarında ABD’de şirket yöneticilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan kurullar Ulusal Öneri Sistemi Birliği’ni (NASS – National Association Suggestion System) kurmuştur. Nass’In ismi daha sonra EIA ( Employee Involvement Association) olarak güncellenmiştir. Bugün sadece ABD’de EIA’ya üye öneri sistemi uygulayan firma sayısının 600 civarında olduğu bilinmektedir.

 

Japonya’da Batı ve Amerikan tarzı yönetimin aksine kararlar üst yöneticiler ve şefler tarafından verilmemektedir. Japon şirketlerinde, şirketin geleceğini ilgilendiren kararlar heyet veya gruplar tarafından alınmakta olup alınan kararların herkes tarafından desteklendiği bir model uygulanır.

 

Öneri  sistemi  birey  öncelikli kaizen’in  temel  parçasıdır.  Dinamik bir   öneri  sisteminin

oluşturulabilmesi   için  üst  yönetim  iyi  tasarlanmış  bir  plan  uygulamalıdır.  Öneri  sistemleri

içerisinde ana konular sırasıyla şöyledir:

  • Kişinin kendi işinde iyileştirmeler,
  • Enerji, malzeme ve diğer kaynakların tasarrufu,
  • Çalışma alanında iyileştirmeler,
  • Makine ve proseslerde iyileştirmeler,
  • Araç-gereçlerde iyileştirmeler,
  • Ofis çalışmalarında iyileştirmeler,
  • Ürün kalitesinde iyileştirmeler,
  • Yeni ürünler için fikirler,
  • Müşteri hizmetleri ve müşteri ilişkileri,
  • Diğer


flag flag