Öneri Sistemine Giriş

Öneri Sistemine Giriş

Herhangi bir sorun ya da durum karşısında fikir beyan edilmesi iletişimin gerekliliğidir. Kurum ve şirket içi dikey ve yatay iletişim doğru bir şekilde sağlanmazsa hiçbir faaliyeti düzgün yürütmek mümkün değildir.

Günümüz teknolojisi ve rekabet koşulları firmaları sürekli iyileştirmeye itmektedir. Çalışan personel şirket işleyişindeki görevini  yürütürken sürekli olarak işini daha hızlı, daha kaliteli yada kolay yapabileceği çözümler kurgular. Bu çözümler ve fikirler doğru dinlendiği ve verimli bir değerlendirmeye alınabildiği sürece şirket ve kurum içerisindeki işleyişe ve verimliliği iyileştirme yada iyileştirmeye destek olma potansiyeli artar. Ancak fikir ve görüşlerinin önemsenmeyeceğini yada değerlendirmeye tabi tutulmayacağını düşünen personel genel olarak fikirlerini ve görüşlerini bu yüzden paylaşmakta tereddüt etmektedir. Ancak birçok örneğinde mevcut olduğu gibi bir fikir ile dahi şirketin işleyişinde, üretim gücünde, maliyet tasarrufunda, maddi getirilerinde, süreç iyileştirmelerinde, performans iyileştirmelerinde ciddi artışlar ve yükselişler görünmektedir.

Öneri Sistemi ise hem fikirlerinin dinlenmesini ve değerlendirilmesini bekleyen personelin motivasyonunu ve performansını arttırmak hem de bu fikir ve önerileri almak, takip etmek, değerlendirmek ve uygulamak için ciddi ihtiyaç haline gelmiş bir sistemdir.flag flag