Online Öneri Sistemi Ne Amaçlar

Online Öneri Sistemi Ne Amaçlar

Online Öneri Sistemi, çalışan personelin mevcutta yürüttüğü görevini iyileştirme, hızlandırma yada verimliliği arttırma gibi yada şirket içerisinde gördüğü iyileştirmeye müsait alan ve durumlarda verebileceği iyileştirme fikir ve önerilerinin ilgili personel tarafından girilebildiği, ön değerlendirme sonrasında revize talep etme, çeşitli kriterlere dayandırılarak reddetme yada uygun bulunarak değerlendirmek üzere uzman birim yetkililerine aktarma, uzman birim tarafından değerlendirilerek uygulama sürecine aktarma, uygulama sürecinde maliyet-kazanç hesaplamalarını yapma, uygulanarak hayata geçmesi ile ilgili personel ve değerlendirme yetkililerinin ödüllendirilebileceği ve tüm bu süreçler yaşanırken ilgili tüm birim ve sorumlularının mail, sistem içi bildirim, gerekiyorsa SMS sistemi ile bilgilendirme ile şirket içerisindeki öneri işleyişini sürdürmek ve yönetme, sürekli geri bildirim özelliği sayesinde personel motivasyonunu arttırma, artan motivasyon ile öneri girişini arttırma, değerlendirme süreçlerini yönetme ve takip etme, üst yönetime sunum yada halka arz durumlarında detaylı ve gelişmiş istatistik ve raporlar oluşturma, online olması sayesinde 7/24 öneri girişini sağlama ve performans yönetimini arttırma, sosyal medya özellikleri sayesinde ise personel iletişimini arttırma amacı güder.flag flag